ABOUT PROJECT

2OTH CENTURY TURKISH
PAINTING ART

The aim of the project is to teach teenagers  20th century Turkish Painting  Art and painters.  As our world is getting more visual and teenagers do not want to read long texts, I chose make motion graphic video to make learning easier. I make 6 motion graphic videos about Adnan Coker, Aliye Berger, Nuri Iyem, Nurullah Berk and Semsi Arel. I created  approximately 1 minute length videos including information about painters. I inform teenagers about painters educational background, sense of art and present their significant paintings. I used Adobe Illustrator for graphic design and Adobe After Effects for animation design.

PROJE HAKKINDA

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATI

Projemin amacı, 15-19 yaş arası gençlere 20. Yüzyıl Türk Resim Sanatını ve ressamlarını öğretmektir. Her geçen gün dünyamız daha da görselleşiyor ve gençler uzun metinleri okumak istemiyorlar bu yüzden öğrenmeyi daha kolay hale getirmek için hareketli görüntü içeren video yapmayı tercih ettim. Adnan Çoker, Aliye Berger, Nuri İyem, Nurullah Berk, Refik Epikman ve Şemsi Arel hakkında 6 tane video yaptım. Videolarımda bu ressamların eğitim geçmişi, sanat anlayışını anlattım ve onların önemli eserlerini gösterdim. Görsel tasarımlarımı yapmak için Adobe Illustrator, animasyon yapmak içinse Adobe After Effects programlarını kullandım.

TEASER